Event

No Kidding! 家居隔離尋樂

No Kidding! 家居隔離尋樂

No Kidding! 有無諗過小朋友喺屋企都可以做「大娛樂家」?
暑假就快開始,但小朋友未必會成日出街玩,如果喺屋企得閒無事做,不如同爸爸媽媽齊齊探索「家居隔離」嘅小樂趣啦!工作坊「家居隔離尋樂」 Zoee 將於KDA網上互動平台舉行,畀機會小朋友細心觀察家居日常物品,令佢哋探究「亂用物件」嘅趣味,亦會教小朋友一啲簡單紡織工藝技巧,畀佢哋運用創意加入日常生活物品上。完成品仲可以送畀爸爸做父親節禮物喎!